Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning eller fast anställning innebär att man anställer en person på obestämd framtid och denna anställning omfattas då av LAS. När man anställer någon fast så har den rätt att ta ut semester i enlighet med LAS vilket är 5 veckors semester per år varav 4 sammanhängande under perioden juni, juli och augusti.

Fast anställning gör att du inte kan säga upp personen utan saklig grund eller arbetsbrist, du kan läsa mer om det här.