Provanställning

Vid tillsvidareanställning kan det vara bra att börja med en provanställning. En provanställning får högst vara 6 månader och under denna tiden kan både arbetsgivare och arbetstagare avsluta anställningen i förväg.

För arbetsgivaren krävs då inte arbetsbrist eller saklig grund för att avsluta anställingen. Eftersom en anställning ofta ingås efter några intervjuer och referenstagande kan det vara svårt att avgöra om personen i fråga är en bra match för rollen, därför är provanställningen extra viktig för att få tid att lära känna varandra och se att bilden man fick under intervjuer stämmer med verkligheten.

I de allra flesta fallen lägger arbetsgivare in provanställning under de första 6 månaderna när man tillsvidareanställer, vissa undantag kan ske vid rekrytering av seniora personer som tar stor risk genom att lämna sitt nuvarande uppdrag.

Om ni ska säga upp en person under provanställningen så gäller 2 veckors uppsägningstid.

Läs mer om provanställning i 6e paragrafen av Lag (1982:80)