LAS

Lagen om anställningsskydd eller LAS som den kallas i folkmun gäller alla arbetstagare. Lagen reglerar vilka rättigheter en arbetstagare har vid framförallt uppsägning. Här kommer lagen i en övergripande sammanfattning. För att vara på den säkra sidan bör ni alltid tala med en bolagsjurist ifall ni är osäkra på något.

LAS skyddar främst arbetstagare när det kommer till uppsägning. En arbetsgivar kan inte utan anledning säga upp personal utan måste ha en saklig grund eller brist på arbete.

Saklig grund kan vara att en anställd har misskött sig, om detta är något som ni upplever hos en medarbetare är det viktigt att dokumentera samt ge den anställda chans till förbättring. För att visa på att man gett chans till förbättring och ändring av beteende är det bra att utfärda varningar, om den anställda inte rättat sig efter t.ex 2 varningar är det enkelare att använda denna dokumentation vid eventuell tvist.

Om en anställd visar tecken på missbruk har man som arbetsgivare rehabiliteringsplikt enligt Arbetsmiljölagen, på vilken sätt och i vilka fall detta appliceras kan variera och därför bör du kontakta en expert inom området för att vara på den säkra sidan. T.ex kan narkotika bruk vara ett undantag då det hamnar under Brottsbalken.

Om ni har arbetsbrist så kan det vara bra att undersöka ifall omplacering av personen är möjlig, ifall ni sedan behöver anställa inom samma område igen är man som arbetsgivare nämligen skyldig att återanställa personen om den önskar det, detta gäller under uppsägningen och 9 månader framåt. När man säger upp en person reglerar LAS uppsägningstiden om inte arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om en längre uppsägningstid. Uppsägningstiden regleras efter hur länge en arbetstagare har varit anställd:

  • Om en anställingar har varit längre än 2 år och mindre än 4 år gäller 2 månaders uppsägningstid
  • Om en anställingar har varit längre än 4 år och mindre än 6 år gäller 3 månaders uppsägningstid
  • Om en anställingar har varit längre än 6 år och mindre än 8 år gäller 4 månaders uppsägningstid
  • Om en anställingar har varit längre än 8 år och mindre än 10 år gäller 5 månaders uppsägningstid
  • Om en anställingar har varit längre än 10 år gäller 6 månaders uppsägningstid

För mer information läs Lag (1982:80)